آموزش روت A30 SM-A305GT تا اندروید ۱۰٫۰٫۰ ( تضمینی و %۱۰۰ تست شده)

آموزش روت Galaxy Note 20 Ultra SM-N985F با اندروید ۱۰٫۰٫۰ ( تضمینی و %۱۰۰ تست شده)

آموزش روت Galaxy M01s SM-M017F با اندروید ۱۰٫۰٫۰ ( تضمینی و %۱۰۰ تست شده)

آموزش روت Galaxy M31s SM-M317F با اندروید ۱۰٫۰٫۰ ( تضمینی و %۱۰۰ تست شده)

آموزش روت Galaxy Note 20 5G SM-N9810 با اندروید ۱۰٫۰٫۰ ( تضمینی و %۱۰۰ تست شده)

آموزش روت Galaxy Note 20 SM-N980F با اندروید ۱۰٫۰٫۰ ( تضمینی و %۱۰۰ تست شده)

آموزش روت Galaxy A01 SM-A015G با اندروید ۱۰٫۰٫۰ ( تضمینی و %۱۰۰ تست شده)

آموزش روت Galaxy Note 20 Ultra SM-N9860 با اندروید ۱۰٫۰٫۰ ( تضمینی و %۱۰۰ تست شده)

آموزش روت Galaxy A21s SM-A217M با اندروید ۱۰٫۰٫۰ ( تضمینی و %۱۰۰ تست شده)

آموزش روت Galaxy A21s SM-A217F با اندروید ۱۰٫۰٫۰ ( تضمینی و %۱۰۰ تست شده)

آموزش روت Galaxy A01 SM-A015M با اندروید ۱۰٫۰٫۰ ( تضمینی و %۱۰۰ تست شده)

آموزش روت Galaxy A01 SM-A015F با اندروید ۱۰٫۰٫۰ ( تضمینی و %۱۰۰ تست شده)