به دنبال رام خاصی هستی؟

دانلود باکس های تعمیرات موبایل

سرویس آنلاک شبکه سامسونگ

سرویس بازیابی اپل ایدی کارتی

فایل دامپ و ترمیم بوت هواوی S10-231U

بدون دیدگاه
  • حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد هواوی S10-231U

Full Dump Huawei S10-231U

این فایل دامپ حاوی فایل boot1.bin و boot2.bin و ext_csd.bin و userdata.in می باشد

 قابل رایت در EasyJtag و UFI و Medusa , Riff Box تمامی باکس های پروگرامر

ترمیم بوت و پروگرم هارد خام

پروگرم هارد و ترمیم بوت هواوی S10-231U

(بیشتر…)

فایل دامپ و ترمیم بوت هواوی SCL-L21

بدون دیدگاه
  • حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد هواوی SCL-L21

Full Dump Huawei SCL-L21

این فایل دامپ حاوی فایل boot1.bin و boot2.bin و ext_csd.bin و userdata.in می باشد

 قابل رایت در EasyJtag و UFI و Medusa , Riff Box تمامی باکس های پروگرامر

ترمیم بوت و پروگرم هارد خام

پروگرم هارد و ترمیم بوت هواوی SCL-L21

(بیشتر…)

فایل دامپ و ترمیم بوت هواوی G510-0251

بدون دیدگاه
  • حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد هواوی G510-0251

Full Dump Huawei G510-0251

این فایل دامپ حاوی فایل  ROM1 , ROM2 , ROM3 و extcsd می باشد

 قابل رایت در EasyJtag و UFI و Medusa , Riff Box تمامی باکس های پروگرامر

ترمیم بوت و پروگرم هارد خام

پروگرم هارد و ترمیم بوت هواوی G510-0251

(بیشتر…)

فایل دامپ و ترمیم بوت هواوی CHC-U01

بدون دیدگاه
  • حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد هواوی CHC-U01

Full Dump Huawei CHC-U01

این فایل دامپ حاوی فایل  ROM1 , ROM2 , ROM3 و extcsd می باشد

 قابل رایت در UFI , EasyJtag , Medusa , Riff Box تمامی باکس های پروگرامر

ترمیم بوت و پروگرم هارد خام

پروگرم هارد و ترمیم بوت هواوی CHC-U01

(بیشتر…)

فایل دامپ و ترمیم بوت هواوی ALE-L21

بدون دیدگاه
  • حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد هواوی ALE-L21

Full Dump Huawei ALE-L21

این فایل دامپ حاوی فایل  ROM1 , ROM2 , ROM3 و extcsd می باشد

 قابل رایت در UFI , EasyJtag , Medusa , Riff Box تمامی باکس های پروگرامر

ترمیم بوت و پروگرم هارد خام

پروگرم هارد و ترمیم بوت هواوی ALE-L21

(بیشتر…)

فایل دامپ و ترمیم بوت هواوی P7-L10

بدون دیدگاه
  • حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد هواوی P7-L10

Full Dump Huawei P7-L10

این فایل دامپ حاوی فایل  ROM1 , ROM2 , ROM3 و extcsd می باشد

 قابل رایت در UFI , EasyJtag , Medusa , Riff Box تمامی باکس های پروگرامر

ترمیم بوت و پروگرم هارد خام

پروگرم هارد و ترمیم بوت هواوی P7-L10

(بیشتر…)

فایل دامپ و ترمیم بوت هواوی G7-L01

بدون دیدگاه
  • حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد هواوی G7-L01

Full Dump Huawei G7-L01

این فایل دامپ حاوی فایل  ROM1 , ROM2 , ROM3 و extcsd می باشد

 قابل رایت در EasyJtag و UFI تمامی باکس های پروگرامر

ترمیم بوت و پروگرم هارد خام

پروگرم هارد و ترمیم بوت هواوی G7-L01

(بیشتر…)

حذف قفل گوگل اکانت سامسونگ

حذف قفل گوگل اکانت هوآوی

حذف قفل گوگل اکانت ال جی

ما را در گوگل پلاس دنبال کنید