فایل دامپ سونی

توجه داشته باشید لیست فایل ها کامل و روزانه در حال آپدیت میباشد ولی به ترتیب نیست لذا

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   E5603

 

E6633
E5533 E5603 C6902
_______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________
C2105

C2305

E2114

E5303

_______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

E6833

C2005

C6602

C6903

_______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

D2202

D2203

D5322

D6616

_______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

E2333

E5663

G3112

G3412

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

E6853

G3313

 
_______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

 

دکمه بازگشت به بالا