سایت آسان فلش

دانلود فایل دامپ و فایل ترمیم بوت و پروگرم هارد (%۱۰۰ تست شده)

برای دانلود فایل دامپ و برای دانلود فایل ترمیم بوت گوشی های اندروید ابتدا از لیست موجود برند گوشی خود را انتخاب کنید سپس مدل گوشی خود را بیابید و بر روی عکس آن کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل هدایت شوید.

 

برند مورد نظر را انتخاب کنید

 

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

فایل پروگرم هارد

فایل ترمیم بوت

 

0