فایل دامپ هواوی (جهت ترمیم بوت و پروگرم هارد)

توجه داشته باشید لیست فایل ها کامل و روزانه در حال آپدیت میباشد ولی به ترتیب نیست لذا

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   G7-L01

 

صفحه :

   

Dump MAR-AL00

Dump MAR-LX2B

Dump MAR-L22B

Dump MAR-TL00

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump MAR-L22A

Dump MAR-L21A

Dump MAR-L21M

Dump MAR-LX2A

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump MAR-LX1A

Dump MAR-LX1M

Dump MAR-L21M

Dump MAR-LX1

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump MAR-LX2

Dump MAR-L21

Dump DRA-L23

Dump DRA-LX2

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump DRA-LX1

Dump DRA-L29

Dump DRA-AL00

Dump DRA-L03

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump DRA-L42

Dump DRA-L01

Dump DRA-L21

Dump DRA-L02

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump DRA-L22

Dump DRA-L42HN

Dump DRA-L22HN

Dump DRA-LX5

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump DRA-LX3

Dump FLA-TL10C

Dump FLA-TL10B

Dump FLA-TL10

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump FLA-TL00

Dump FLA-LX3

Dump FLA-LX2

Dump FLA-LX1

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump FLA-L23

Dump FLA-L22

Dump FLA-L21

Dump FLA-L03

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump FLA-AL20B

Dump FLA-AL10B

Dump FLA-AL10

Dump FLA-AL00

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

CRO-L03

CRO-L23

CRO-L22

CRO-L02

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

WAS-TL10HK

WAS-TL10

WAS-LX3

WAS-LX2

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

WAS-LX1A

WAS-L23

WAS-L22

WAS-L21A

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

WAS-L21

WAS-L03T

WAS-L03

WAS-L02

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

WAS-L01A

WAS-L01

WAS-AL00

DUB-AL20

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

DUB-AL00

DUB-L01

DUB-L03

DUB-L03B

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

DUB-L21

DUB-L21B

DUB-L22

DUB-L22D

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

DUB-L23

DUB-L23B

DUB-L41

DUB-L41AL

__________________________ __________________________
__________________________ __________________________

DUB-L41B

DUB-L41C

DUB-LX1

DUB-LX2

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

DUB-LX2VB

DUB-LX3

DUB-TL00

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

 

دکمه بازگشت به بالا