سایت آسان فلش

فایل دامپ سامسونگ برای ترمیم بوت و پروگرام هارد و مشکل (تست شده)

فایل دامپ سامسونگ برای ترمیم بوت و پروگرام هارد و مشکل (تست شده)

توجه داشته باشید لیست فایل ها کامل و روزانه در حال آپدیت میباشد ولی به ترتیب نیست لذا

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   A805F

Dump SM-J100H Dump SM-J510F Dump SM-J200h Dump SM-G530H
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-A8000 Dump SM-J120F Dump SM-A700YD Dump SM-G355H
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
|Dump SM-A5000 Dump SM-C7000 Dump SM-G532G Dump GT-I9190
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump GT-I9192 Dump SM-N9005 Dump GT-P5100 Dump GT-N5100
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-G531H Dump SM-G350E Dump GT-S7582 Dump SM-T211
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump GT-I8200N
Dump GT-P6800 Dump GT-I9200 Dump GT-I8200
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-J106H Dump GT-I9105 Dump GT-I9060I Dump SM-G7102
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-T231 Dump GT-P5200 Dump GT-I9195 Dump GT-I9300
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump GT-I9305 Dump SM-G570F Dump SM-G610F Dump SM-T805
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-J320F Dump GT-I9003 Dump SM-A510F Dump GT-N7000
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-J111F Dump GT-P1000 Dump SM-J120H Boot Repair J710F
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Boot Repair J730F Boot Repair J530F Dump J110h Dump SM-J200GU
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump J710F DUMP S7262 boot repair J250F Dump SM-G360H
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-N915F Dump GT-I9195 Dump SM-G316HU Dump SM-G313HZ
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-P901 Dump SM-G615F Dump SM-N910F Dump GT-I9060
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-J700F Dump GT-S6310 Dump GT-I9070 Dump GT-I9082
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump GT-I8190 Dump GT-I9300i Dump SM-J500F Dump SM-J500H
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-T110 Dump SM-G532F Dump SM-J200F Dump GT-I9505
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump GT-I9500 Dump GT-I9205 Dump GT-I9100 Dump GT-I9105
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump GT-I9195I Dump GT-I9082L Dump GT-I8552 Dump GT-I8262
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump GT-I8160 Dump GT-I7262 Dump GT-I8150 Dump GT-N7100
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump GT-N7102 Dump GT-N7105 Dump GT-N8000 Dump GT-N8020 
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump GT-P3100 Dump GT-P6200 Dump GT-P7300 Dump GT-P7500
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump GT-S7562 Dump GT-S7580 Dump SM-A700H Dump SM-A710F
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-A520F Dump SM-A720F Dump SM-A305F Dump SM-A305Fn
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-A207F Dump SM-A500F Dump SM-A500H  Dump SM-A300F 
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-A300H  Dump SM-A320F  Dump SM-A310F  ump SM-A700F
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-A700Fd Dump SM-A800F Dump SM-A800i
Dump SM-C5000
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-C7000 Dump SM-C7010 Dump SM-C7100 Dump SM-C9000
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Dump SM-J500H Dump SM-J700F Dump SM-J700H Dump SM-G130H
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Dump SM-G130M

Dump SM-G310H

Dump SM-G316HU

Dump SM-G530Y

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Dump SM-G361h

Dump SM-G361f

Dump SM-G531f

Dump SM-G530M
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Dump SM-G570Y

Dump SM-G750H

Dump SM-G800F

Dump SM-G6000

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Dump SM-G900F

Dump SM-G900H

Dump SM-A202F

Dump SM-J400G 

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Dump SM-J600F

Dump SM-A505F 

Dump SM-A507F 

Dump SM-A507FN 

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Dump SM-A705F

Dump SM-A705FN

Dump SM-A805F

 

Dump SM-G965F

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Dump SM-G965FD

Dump SM-G928F

Dump SM-G935F

Dump SM-G928V

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Dump SM-A105F

Dump SM-A107F

Dump SM-G900A 

Dump SM-T560

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Dump SM-A307FN

Dump SM-J701F

Dump SM-J720F  , J720F UFI Dump

Dump SM-M105G 

Dump SM-A307G

Dump SM-A205U

Dump SM-A107M

Dump SM-A260F

Dump SM-T555

Dump SM-A105G

Dump SM-A115F

Dump SM-A115M 

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Dump SM-A515F

Dump SM-A305G

   
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

فایل های دامپ سایت کاملا تست شده میباشد و بعد از رایت بر روی گوشی و تست سلامت در سایت آپلود شده. دقت داشته باشید از فایل دامپ برای ترمیم بوت , پروگرم هارد خام و حل مشکل خاموشی استفاده میشود. برای رایت فایل های دامپ حتما به باکس های پروگرامر هارد نیاز دارید که در قسمت توضیحات هر فایل , باکس مربوطه درج شده.

دامپ شامل سه فایل اصلی هست.

rom1
rom2
rom3

فایلهای بالا در مجموع از یک هارد سالم بکاپ گرفته شده و روی هارد خام رایت خواهد شد.

نکته: البته در بعضی موارد فایل های دامپ به صورت XML یا به صورت تکی هستند.

 

 

0