فایل دامپ ال جی (جهت ترمیم بوت و پروگرم هارد)

توجه داشته باشید لیست فایل ها کامل و روزانه در حال آپدیت میباشد ولی به ترتیب نیست لذا

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   D170

 

MS631

LS996 

D373

D325

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

D295

D170

D724

K520dy

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

D380

H960A

D722P

D618

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

K430DSY

D885

E440

F750K

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

K428

LS990

LU6200

VS990

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

P769

LS991

H340Y

H815T

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

H810

H811

H961N

H901

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

D410

D285

D295F

K420DS

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

D320N

D290N

D375

K350

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

M700

X220

M250

LM-X210CM

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

LM-Q730MM 

   

 

دکمه بازگشت به بالا