فایل drk سامسونگ | فایل DRK Samsung (لیست کامل ) آپدیت روزانه

بعد از پیدا کردن مدل گوشی خود بر روی عکس آن کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل حل مشکل DRK مدل گوشی خود هدایت شوید.

دقت داشته باشید تمامی فایل های موجود بر روی گوشی تست شده و سپس درون لیست قرار گرفته. 

فایل drk گوشی های سامسونگ (لیست کامل)

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   A805F

SM-J106

__________________________

SM-J105

__________________________

SM-J320F – SM-J320FN

__________________________

SM-J510F

__________________________

SM-J710F

__________________________

SM-A310F

__________________________

SM-A510FSM-A510FD

__________________________

SM-A710F

__________________________

SM-G570F

__________________________

SM-G610F

__________________________

SM-J701f

__________________________

SM-J330FSM-J330G

__________________________

   SM-J530F

__________________________

SM-J730F

__________________________

SM-A320F

__________________________

SM-A520F

__________________________

SM-A720F – SM-A720S

__________________________

SM-G930F – SM-G930K – SM-G930W8 – SM-G930L – SM-G930P – SM-G930S – SM-G930T – SM-G930A – SM-G930V – SM-G930U

__________________________

SM-G935F – SM-G935VC – SM-G935W8 – SM-G935L – SM-G935P – SM-G935A – SM-G935S – SM-G935T – SM-G9350 – SM-G935V – SM-G935U
__________________________
SM-G950F

__________________________

SM-G955F – SM-G9550 – SM-G955NSM-G955U – SM-G955U1 – SM-G955W- 

__________________________

SM-G960F – SM-G9600 – SM-G9608 – SM-G960N- SM-G960U1 – SM-G960W

__________________________

SM-G965F – SM-G965FD – SM-G9650 – SM-G965N – SM-G965U – SM-G965U1 – SM-G965W

__________________________

SM-N950F – SM-N9508 – SM-N950N – SM-N9500 – SM-N950U – SM-N950U1 – SM-N950W

__________________________

 
SM-A600FNSM-A600G – SM-A600GN – SM-A600F – SM-A600T – SM-A600U – SM-A600A- SM-A600N – SM-A600P – SM-A600T1

__________________________

 SM-G8870

__________________________

SM-N920C – SM-N920T – SM-N920V – SM-N920P – SM-N920S – SM-N9200 – SM-N920I – SM-N920K – SM-N920G – SM-N920A

__________________________

SM-J720F – SM-J720FD – SM-J720M

__________________________

SM-G611FSM-G611S – SM-G611K – SM-G611MSM-G611FF – SM-G611L – SM-G611MT

__________________________

SM-J250F –  SM-J250G – SM-J250N – SM-J250M – SM- J250Y 

__________________________

SM-A605GN – SM-A605GSM-A605FNSM-A605F – SM-A6050 – SM-A6058 – SM-A605K

__________________________

SM-J260F  – SM-J260MSM-J260G – SM-J260T1 – SM-J260A – SM-J260AZ – SM-J260Y – 

__________________________

SM-N960F – SM-N9600 – SM-N960N – SM-N960U – SM-N960U1 – SM-N960W
__________________________
T295T290

__________________________

SM-G975F – SM-G9750 – SM-G975N – SM-G975U – SM-G975U1 – SM-G975W – SM-G9758

__________________________

SM-G973F – SM-G973N – SM-G9730 – SM-G973W – SM-G973U- SM-G973U1 – SM-G9738

__________________________

SM-G970F – SM-G970N – SM-G9700 – SM-G970W – SM-G970U – SM-G970U1 – SM-G9708

__________________________

SM-M305FSM-M305G

__________________________

SM-M205FSM-M205G – SM-M205N – SM-M205M

__________________________

SM-M205FN

__________________________

M205G – M205N – M205M
– M205F 
__________________________
SM-M105FSM-M105G – SM-M105Y – SM-M105M

__________________________

SM-A750F – SM-A750GN – SM-A750FNSM-A750G – SM-A750N – 

__________________________

SM-A102U

__________________________

A260FA260G – A260GN

__________________________

SM-J400F– SM-J400FN- SM-J400FD – SM-J400G – SM-J400M

__________________________

SM-A505GSM-A505FSM-A505FN – SM-A505FD – SM-A505GN – SM-A505FM- SM-A505U – SM-A505U1 – SM-A505W -SM-A505N – SM-A505GT

__________________________

SM-A305FSM-A305GSM-A305FN -SM-A305GN – SM-A3050 – SM-A305GT -SM-A305N – SM-A305YN

__________________________

SM-A205FSM-A205FNSM-A205G – SM-A205GN SM-A205U – SM-A205U1 – SM-A205S – SM-A205YN -SM-A205W

__________________________

SM-A105F – SM-A105FD – SM-A105FN SM-A105G – SM-A105M – SM-A105N – SM-A105GN

__________________________

SM-A705F – SM-A7050 – SM-A705MN – SM-A705GMSM-A705FN – SM-A705W – SM-A705YN – SM-A705U

__________________________

SM-A805F – SM-A8050 – SM-A805N

__________________________

SM-M405F

__________________________

SM-A405FNSM-A405FM – SM-A405FD – SM-A405S

__________________________

SM-A707F – SM-A707FN – SM-A7070

__________________________

A207FA207FN – A207M – A2070

__________________________

M307F M307FN

__________________________

SM-M107F

__________________________

A908B – A908N

__________________________

A307FN – A307F – A307GN – A307G – SM-A307GT

__________________________

SM-A507FN – SM-A507F- SM-A5070

__________________________

SM-N9700

__________________________

N9760 N976B

__________________________

A107F – A107M
__________________________

SM-J111F – SM-J111M 

__________________________

SM-A015F SM-A015G

__________________________

SM-A515F – SM-A515FN

__________________________

SM-A715F – SM-A715FN

__________________________

A415F

__________________________

SM-A202F

__________________________

SM-G5700

__________________________

SM-C7010

__________________________

G986U – G985F

__________________________

G980F G981N – G981U – G980X

__________________________

E700F

__________________________

T866N , T867R4 – T867U

__________________________

M215F

__________________________

A115F A115M

__________________________

M315F

__________________________

G988N

__________________________

P610 P615 P615C – P615N

__________________________

M115F M115M

__________________________

A315FA315G – A315N

__________________________

J260MU – J260FU

__________________________

A7160 A716B
A716S – A716U – A716U1 – A716V

__________________________

A5160 A516B
A516N – A516U – A516U1 – A516V
__________________________
A215U – A215W

__________________________

M013F

__________________________

A013F A013G – A013M

__________________________

A217FA217M – A217FN

__________________________

N985F – N9860 – N986B – N986N – N986U – N986W

__________________________

N980F – N9810 – N981B – N981N – N981U – N981W

__________________________

M317F 

__________________________

M017F

__________________________

SM-J410G SM-J410F

 – SM-J415FNSM-J415GSM-J415F

SM-A530F

SM-J610FSM-J610GSM-J610FN

SM-J600GSM-J600FSM-J600FN

SM-J120F

SM-J700HSM-J700F

SM-G928F

SM-G920F

SM-A810F

SM-A920F

SM-A700FD

SM-A910F

SM-G991B

SM-M515F

SM-G780F

SM-G770F

SM-F415F

A125F A125M

SM-A426B

SM-N770F

G9980 – G998B – G998BR

G996B – G9960 – G996BR

 A725M A725F

M625F 

E025F

F127G – F127F

E625F

G525F

A325F A325M A326B A326BR

A526B – A5260 – A525M – A526BR – A525F

M127F M127G M127N 

M526B

E426B

A528B A528N

A037F A037G A037M

M325F 

M215G

F7110 F711B

F9260 F926B

A226B

E5260

E225F

A127F A127M

A225F – A225M

A826s

A032F 

 


 

این لیست همواره در حال آپدیت میباشد

دکمه بازگشت به بالا