دانلود رام کامبینیشن سامسونگ (آپدیت روزانه)

توجه داشته باشید لیست رام ها درحال کامل شدن و روزانه در حال آپدیت میباشد ولی به ترتیب نیست لذا

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   A805F

دانلود رام کامبینیشن سامسونگ – دانلود رام کامبینیشن سامسونگ (لیست کامل) آپدیت روزانه

صفحه : 
      

   
SM-A307FN SM-M405F SM-M307F   
SM-M107F A9080 A908B SM-A707F SM-A405FN
SM-A805F SM-G975F SM-G973F SM-G970F
SM-A705FN SM-M305F SM-M205F SM-M105F
SM-A505F SM-A305F SM-G8870 SM-G8850
SM-A920F SM-A750F SM-N960F SM-J610F
SM-J415F SM-J415G SM-J410F SM-J600GF
SM-J600G SM-J610G SM-G885F SM-G8750
SM-J810F SM-J810GF SM-J600F SM-J400F
SM-A605F SM-A600G SM-J710F SM-G611F
SM-G965F/FD SM-G960F/FD SM-J250F SM-A730F
SM-A530F SM-N950F/FD SM-G615F SM-C7100
SM-J730F SM-J730FM SM-J530F SM-J330F
  SM-C5010 SM-C5018 SM-G950F SM-G955F
SM-C7010 SM-J260F SM-A720F SM-A520F
SM-A320F SM-J330G SM-J530Y SM-G610F

صفحه : 
      

.

دکمه بازگشت به بالا