سایت آسان فلش

دانلود رام رسمی سامسونگ (لیست کامل) آپدیت روزانه

توجه داشته باشید لیست فایل ها کامل و روزانه در حال آپدیت میباشد ولی به ترتیب نیست لذا

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   A805F

دانلود رام رسمی سامسونگ – دانلود رام رسمی و فارسی سامسونگ (لیست کامل) آپدیت روزانه

صفحه : 
      

M307FM307FNN9700N9760N976B  A105FNA105FA105GA260F A260G
A707FA7070A908N A908B – A9080 A405FNA405S A405FMSM-A205FSM-A205FN


A107FA107MA207F A207M A2070A307FNA307GN A307GA507FNA5070
SM-A805FSM-G975FSM-G973FSM-G970F
SM-A705FSM-A7050SM-M305FSM-M205FSM-M105F
SM-A505FSM-A505FMSM-A505FNSM-A305FSM-A305FNSM-G8870SM-G8850
SM-A920FA750FA750GNSM-N960FSM-J610F
SM-J415FSM-J415GSM-J410FSM-J600GF
SM-J737ASM-J610GSM-G885FSM-G8750
SM-J810FSM-J810GFSM-J600FSM-J400F
SM-A605FSM-A600FSM-J720FSM-G611F
SM-G965FSM-G960FSM-J250FSM-A730F
SM-A530FSM-N950FSM-G615FSM-C7100
SM-J730FSM-J730FMSM-J530FSM-J330F
  SM-C5010SM-C5018SM-G950FSM-G955F
SM-C7010SM-J260FSM-A720FSM-A520F
SM-A320FSM-J330GSM-C9000SM-G6100

صفحه : 
      

.

0