سایت آسان فلش

دانلود رام رسمی سامسونگ (لیست کامل) آپدیت روزانه

توجه داشته باشید لیست فایل ها کامل و روزانه در حال آپدیت میباشد ولی به ترتیب نیست لذا

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   A805F

دانلود رام رسمی سامسونگ – دانلود رام رسمی و فارسی سامسونگ (لیست کامل) آپدیت روزانه

صفحه : 
      

M307FM307FN N9700N9760N976B   A105FNA105FA105G A260F A260G
A707FA7070 A908N A908B – A9080  A405FNA405S A405FM SM-A205FSM-A205FN


A107FA107M A207F A207M A2070 A307FNA307GN A307G A507FNA5070
SM-A805F SM-G975F SM-G973F SM-G970F
SM-A705FSM-A7050 SM-M305F SM-M205F SM-M105F
SM-A505FSM-A505FMSM-A505FN SM-A305FSM-A305FN SM-G8870 SM-G8850
SM-A920F A750FA750GN SM-N960F SM-J610F
SM-J415F SM-J415G SM-J410F SM-J600GF
SM-J737A SM-J610G SM-G885F SM-G8750
SM-J810F SM-J810GF SM-J600F SM-J400F
SM-A605F SM-A600F SM-J720F SM-G611F
SM-G965F SM-G960F SM-J250F SM-A730F
SM-A530F SM-N950F SM-G615F SM-C7100
SM-J730F SM-J730FM SM-J530F SM-J330F
  SM-C5010 SM-C5018 SM-G950F SM-G955F
SM-C7010 SM-J260F SM-A720F SM-A520F
SM-A320F SM-J330G SM-C9000 SM-G6100

صفحه : 
      

.

0