دانلود رام رسمی سامسونگ (لیست کامل) آپدیت روزانه

توجه داشته باشید لیست فایل ها کامل و روزانه در حال آپدیت میباشد ولی به ترتیب نیست لذا

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   A805F

دانلود رام رسمی سامسونگ – دانلود رام رسمی و فارسی سامسونگ (لیست کامل) آپدیت روزانه

صفحه : 
      

F127G M127FM127G
A525MA526BA5260A525F A725MA725F M625F E025F
E625F A426NA426BA4260 G525F A325FA325MA325N
N985F N980F M317F A426B
A125FA125M A326B   G9960  G996B
G9910  G991B  G9980  G998B
M215F M115M A115F A315G
G770F N770F A015FA015G M315F
A5160A515FA516B G780F M515F P610
M013F T505 T500 F415F J260MUJ260FU
A715FA7160A716B M017F A217MA217F A013MA013FA013G
G980F G985F P615 M115F
M307FM307FN N9700N9760N976B   A105FNA105FA105G A260F A260G
A707FA7070 A908N A908B – A9080  A405FNA405S A405FM SM-A205FSM-A205FN


A107FA107M A207F A207M A2070 A307FNA307GN A307G A507FNA5070
SM-A805F SM-G975F SM-G973F SM-G970F
SM-A705FSM-A7050 SM-M305F SM-M205F SM-M105F
SM-A505FSM-A505FMSM-A505FN SM-A305FSM-A305FN SM-G8870 SM-G8850
SM-A920F A750FA750GN SM-N960F SM-J610F
SM-J415F SM-J415G SM-J410F SM-J600GF
SM-J737A SM-J610G SM-G885F SM-G8750
SM-J810FSM-J810G J810GF SM-J600F SM-J400F
SM-A605F SM-A600F SM-J720F SM-G611FSM-G611FF
SM-G965F SM-G960F SM-J250F SM-A730F
SM-A530F SM-N950F SM-G615F SM-C7100
SM-J730F SM-J730FM SM-J530F SM-J330F
  SM-C5010 SM-C5018 SM-G950F SM-G955F
SM-C7010 SM-J260F SM-A720F SM-A520F
SM-A320F SM-J330G SM-C9000 SM-G6100

صفحه : 
      

.

دکمه بازگشت به بالا