فایل های حذف FRP سامسونگ Samsung Remove FRP | لیست کامل (آپدیت روزانه)

بعد از پیدا کردن مدل گوشی خود بر روی عکس آن کلیک کنید تا به صفحه دانلود حذف گوگل اکانت سامسونگ مدل گوشی خود هدایت شوید.

دقت داشته باشید تمامی آموزش های موجود بر روی گوشی تست شده و سپس درون لیست قرار گرفته. 

فایل های حذف FRP سامسونگ Samsung Remove FRP | لیست کامل (آپدیت روزانه)

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   A805F

 

حذف گوگل اکانت گوشی های سامسونگ 

SM-J106

__________________________

SM-J105

__________________________

SM-J320F

__________________________

SM-J510F

__________________________

SM-J710F

__________________________

SM-A310F

__________________________

SM-A510F

__________________________

SM-A710F

__________________________

SM-G570F

__________________________

SM-G610F

__________________________

SM-J701f

__________________________

SM-J330F

__________________________

   SM-J530F

__________________________

SM-J730F

__________________________

SM-A320F

__________________________

SM-A520F

__________________________

SM-A720FSM-A720S

__________________________

SM-G930FSM-G930KSM-G930W8SM-G930LSM-G930PSM-G930SSM-G930TSM-G930ASM-G930VSM-G930U

__________________________

SM-G935FSM-G935VCSM-G935W8SM-G935LSM-G935PSM-G935ASM-G935SSM-G935TSM-G9350SM-G935VSM-G935U
__________________________
SM-G950F

__________________________

SM-G955FSM-G9550SM-G955NSM-G955USM-G955U1SM-G955W– 

__________________________

SM-G960FSM-G9600SM-G9608SM-G960NSM-G960U1SM-G960W

__________________________

SM-G965FSM-G9650SM-G965NSM-G965USM-G965U1SM-G965W

__________________________

SM-N950FSM-N9508SM-N950NSM-N9500SM-N950USM-N950U1SM-N950W

__________________________

 
SM-A600FNSM-A600GSM-A600GNSM-A600FSM-A600TSM-A600USM-A600ASM-A600NSM-A600PSM-A600T1

__________________________

 SM-G8870

__________________________

SM-N920CSM-N920TSM-N920VSM-N920PSM-N920SSM-N9200SM-N920ISM-N920KSM-N920GSM-N920A

__________________________

SM-J720FSM-J720M

__________________________

SM-G611FSM-G611SSM-G611KSM-G611MSM-G611FFSM-G611LSM-G611MT

__________________________

SM-J250F SM-J250GSM-J250NSM-J250MSM- J250Y 

__________________________

SM-A605GNSM-A605GSM-A605FNSM-A605FSM-A6050SM-A6058SM-A605K

__________________________

SM-J260F  – SM-J260MSM-J260GSM-J260T1SM-J260ASM-J260AZSM-J260Y – 

__________________________

SM-N960FSM-N9600SM-N960NSM-N960USM-N960U1SM-N960W
__________________________
T295T290

__________________________

SM-G975FSM-G9750SM-G975NSM-G975USM-G975U1SM-G975WSM-G9758

__________________________

SM-G973FSM-G973NSM-G9730SM-G973WSM-G973USM-G973U1SM-G9738

__________________________

SM-G970FSM-G970NSM-G9700SM-G970WSM-G970USM-G970U1SM-G9708

__________________________

SM-M305FSM-M305M

__________________________

SM-M205FSM-M205GSM-M205NSM-M205M

__________________________

SM-M205FN

__________________________

M205GM205NM205M
M205F 
__________________________
SM-M105FSM-M105GSM-M105YSM-M105M

__________________________

SM-A750FSM-A750GNSM-A750FNSM-A750GSM-A750N – 

__________________________

SM-A102U

__________________________

A260FA260G

__________________________

SM-J400FSM-J400GSM-J400M

__________________________

SM-A505GSM-A505FSM-A505FN SM-A505GNSM-A505FMSM-A505USM-A505U1SM-A505WSM-A505NSM-A505GT

__________________________

SM-A305FSM-A305FNSM-A305GNSM-A3050SM-A305GTSM-A305NSM-A305YN

__________________________

SM-A205FSM-A205FNSM-A205GSM-A205GN SM-A205USM-A205U1SM-A205SSM-A205YNSM-A205W

__________________________

SM-A105FSM-A105FNSM-A105GSM-A105MSM-A105NSM-A105GN

__________________________

SM-A705FSM-A7050SM-A705MNSM-A705GMSM-A705FNSM-A705WSM-A705YNSM-A705U

__________________________

SM-A805FSM-A8050SM-A805N

__________________________

SM-M405F

__________________________

SM-A405FNSM-A405FMSM-A405S

__________________________

SM-A707FSM-A7070

__________________________

A207FA207MA2070

__________________________

M307FM307FN

__________________________

SM-M107F

__________________________

A908BA908N

__________________________

A307FNA307GNA307GSM-A307GT

__________________________

SM-A507FNSM-A5070

__________________________

SM-N9700

__________________________

N9760 N976B

__________________________

A107FA107M
__________________________

SM-J111FSM-J111M 

__________________________

SM-A015FSM-A015G

__________________________

SM-A515F

__________________________

SM-A715F 

__________________________

A415F

__________________________

SM-A202F

__________________________

SM-G5700

__________________________

SM-C7010

__________________________

G986UG985F

__________________________

G980FG981NG981U

__________________________

E700F

__________________________

T866N , T867R4

__________________________

M215F

__________________________

A115FA115M

__________________________

M315F

__________________________

G988N

__________________________

P610P615 P615C P615N

__________________________

M115F M115M

__________________________

A315F A315G A315N

__________________________

J260MU J260FU

__________________________

A7160 A716B
A716S A716U A716U1A716V

__________________________

A5160 A516B
A516NA516U A516U1 A516V
__________________________
A215U A215W

__________________________

M013F

__________________________

A013F A013G A013M

__________________________

A217F A217M A217N

__________________________

N985F N9860 N986B N986N N986U N986W

__________________________

N980F N9810 N981B N981N N981U N981W

__________________________

M317F

__________________________

M017F

__________________________

A426B

__________________________

M515F

__________________________

F415F

__________________________

T500 , T505 , T505N , T507

__________________________

T570 , T575 , T577

__________________________

F9160 , F916B , F916N , F916U , F916U1 , F916W

__________________________

G780F , G7810 , G781B , G781N , G781U , G781U1 , G781V

__________________________

A326B

__________________________

A125F , A125M

__________________________

M127F M127G

__________________________

M625F

__________________________

E625F

__________________________

A325F , A325M , A325N ,A326B , A326U

__________________________

G525F

__________________________

F025F

__________________________

A5260 , A526B , A526U ,A526U1

__________________________

A725F , A725M

__________________________

A525F , A525M

__________________________

F127G

__________________________

A826S

__________________________

M127F , M127G , M127N

__________________________

A4260 , A426B , A426N , A426U ,A426U1

__________________________

M015F M015G

A025F

G770F

N975F

T515

A022FA022GA022M

 


این لیست همواره در حال آپدیت میباشد و آموزش حذف گوگل اکانت مدل ها

جدید در آن قرار میگیرد.

دکمه بازگشت به بالا