سایت آسان فلش

حذف گوگل اکانت گوشی های سامسونگ (اندروید ۷ و ۸ و ۸٫۱ و ۹٫۰ و ۱۰)

بعد از پیدا کردن مدل گوشی خود بر روی عکس آن کلیک کنید تا به صفحه دانلود حذف گوگل اکانت سامسونگ مدل گوشی خود هدایت شوید.

دقت داشته باشید تمامی آموزش های موجود بر روی گوشی تست شده و سپس درون لیست قرار گرفته. 

حذف گوگل اکانت گوشی های سامسونگ (اندروید ۷ و ۸ و ۸٫۱ و ۹٫۰)

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   A805F

 

حذف گوگل اکانت گوشی های سامسونگ 

SM-J106 SM-J105 SM-J320F SM-J510F
SM-J710F SM-A310F SM-A510F SM-A710F
SM-G570F SM-G610F SM-J701f SM-J330F
   SM-J530F SM-J730F SM-A320F SM-A520F
SM-A720FSM-A720S SM-G930FSM-G930KSM-G930W8SM-G930LSM-G930PSM-G930SSM-G930TSM-G930ASM-G930VSM-G930U SM-G935FSM-G935VCSM-G935W8SM-G935LSM-G935PSM-G935ASM-G935SSM-G935TSM-G9350SM-G935VSM-G935U
SM-G950F
SM-G955FSM-G9550SM-G955NSM-G955USM-G955U1SM-G955W–  SM-G960FSM-G9600SM-G9608SM-G960NSM-G960U1SM-G960W SM-G965FSM-G9650SM-G965NSM-G965USM-G965U1SM-G965W SM-N950FSM-N9508SM-N950NSM-N9500SM-N950USM-N950U1SM-N950W
 
SM-A600FNSM-A600GSM-A600GNSM-A600FSM-A600TSM-A600USM-A600ASM-A600NSM-A600PSM-A600T1  SM-G8870 SM-N920CSM-N920TSM-N920VSM-N920PSM-N920SSM-N9200SM-N920ISM-N920KSM-N920GSM-N920A SM-J720FSM-J720M
SM-G611FSM-G611SSM-G611KSM-G611MSM-G611FFSM-G611LSM-G611MT SM-J250F SM-J250GSM-J250NSM-J250MSM- J250Y  SM-A605GNSM-A605GSM-A605FNSM-A605FSM-A6050SM-A6058SM-A605K SM-J260F  – SM-J260MSM-J260GSM-J260T1SM-J260ASM-J260AZSM-J260Y – 
SM-N960FSM-N9600SM-N960NSM-N960USM-N960U1SM-N960W
T295T290 SM-G975FSM-G9750SM-G975NSM-G975USM-G975U1SM-G975WSM-G9758 SM-G973FSM-G973NSM-G9730SM-G973WSM-G973USM-G973U1SM-G9738
SM-G970FSM-G970NSM-G9700SM-G970WSM-G970USM-G970U1SM-G9708 SM-M305FSM-M305M SM-M205FSM-M205GSM-M205NSM-M205M SM-M205FN
SM-M205GSM-M205NSM-M205M  SM-M105FSM-M105GSM-M105YSM-M105M SM-A750FSM-A750GNSM-A750FNSM-A750GSM-A750N –  SM-A102U
A260FA260G SM-J400FSM-J400GSM-J400M SM-A505GSM-A505FSM-A505FN SM-A505GNSM-A505FMSM-A505USM-A505U1SM-A505WSM-A505NSM-A505GT SM-A305FSM-A305FNSM-A305GNSM-A3050SM-A305GTSM-A305NSM-A305YN
SM-A205FSM-A205FNSM-A205GSM-A205GN SM-A205USM-A205U1SM-A205SSM-A205YNSM-A205W SM-A105FSM-A105FNSM-A105GSM-A105MSM-A105NSM-A105GN SM-A705FSM-A7050SM-A705MNSM-A705GMSM-A705FNSM-A705WSM-A705YNSM-A705U SM-A805FSM-A8050SM-A805N
SM-M405F SM-A405FNSM-A405FMSM-A405S SM-A707FSM-A7070 A207FA207MA2070
M307FM307FN SM-M107F A908BA908N A307FNA307GNA307GSM-A307GT
SM-A507FNSM-A5070 SM-N9700 N9760 N976B A107FA107M
       
     

حذف گوگل اکانت گوشی های سامسونگ (اندروید ۷ و ۸ و ۸٫۱ و ۹٫۰) – حذف گوگل اکانت Samsung

این لیست همواره در حال آپدیت میباشد و آموزش حذف گوگل اکانت مدل های جدید در آن قرار میگیرد.

0