***هشدار***____همکاران گرامی و مدیران وبسایت های فروش فایل در صورت کپی حتی یک عدد از فایل ها یا آموزش های سایت ما , این اطمینان را به شما خواهیم داد که این عمل شما پیگرد قانونی و قضایی به دنبال خواهد داشت____***هشدار***

پشتیبانی

پشتیبانی

دانلود باکس های تعمیرات موبایل

باکس میراکل

دانگل نوکیا best

باکس z3x

باکس اختاپوس

باکس z3x ال جی

مجموع باکس های موبایل

دانگل mrt

باکس ولکانو

باکس SFT

باکس EFT

سرویس بازیابی اپل ایدی کارتی

سرویس بازیابی اپل ایدی کارتی

سرویس ساخت اپل آیدی

ساخت اپل ایدی

بعد از پیدا کردن مدل گوشی خود بر روی نام آن کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل روت سامسونگ مدل گوشی خود هدایت شوید. دقت داشته باشید تمامی فایل های تست شده میباشد و روزانه در حال بروز شدن میباشند .

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   A805F

           G611F            J701F             A105F       J330F , J330FN

              J330G 

A605F , A605FN ,

A605K , A605G ,

A605GN , A6050

A600F , A600FN ,

A600P , A600GN ,

A600G , A600U

J600F , J600FN ,

J600N , J600G ,

J600GT

        A305F  –  A305FN
           A505F     A520F , A520FN    A202F , A202FD 

   A202K ,A202FN  

   J710F , J710GN
           G960F             G965F               J250F           G532F   ,   G532G
           G955F             G950F              A510F    A320F , A320FL
   J530F , J530YM

   J530GM , J530G

          J530Y

 J730G , J730GM ,

           J730F

             G570F           G610F   ,   G610M
          J320F              G530               G531             G361H 
            A720F    J710MN , J710K               A730F              A800
              A710              A310              N910               G900
            I9500               A510               A500                J510
 G970F , G970W ,

G9700 , G970N ,

G970U

G973F , G973N

G9730 , G973W

 G975F , G975W ,

G9750 , G975U ,

G975N

              J700
             J500     M105F , M105G 

   M105Y , M105M

   M205F , M205FN 

   M205G , M205M

   M305F , M305M 
   A750F , A750FN 

   A750GN, A750N,

       A750G

   J415F , J415G 

  J415FN , J415GN

    N950F , N9500 

   N950U1 , N9508 

        N950U

            J410F 
 J610G , J610FN 
         J610F 
    J260M , J260G

            J260F

      A805F , A8050    A705F  ,  A705FN

          A705GM

  A405S  A405FM

          A405FN

            G8870      A920F  ,  A9200  G935F  ,  G935W8

     
         G920T      
 • 659 views

دانلود فایل روت سامسونگ

سرویس آنلاک شبکه سامسونگ

خرید کردیت سام کی

آموزش حذف گوگل اکانت نوکیا

آموزش حذف گوگل اکانت اسمارت

آموزش حذف گوگل اکانت هواوی

آموزش حذف گوگل اکانت سونی

آموزش حذف گوگل اکانت ال جی

آموزش حذف گوگل اکانت سامسونگ

آموزش حذف گوگل اکانت ایسوس

آموزش حذف گوگل اکانت لنوو

خرید کردیت باکس اختاپوس

خرید کردیت باکس اختاپوس

کردیت پک باکس z3x

خرید کردیت باکس z3x

ما را در گوگل پلاس دنبال کنید

ادرس ما در گوگل پلاس

تمامی مطالب این سایت متعلق به سایت آسان فلش بوده و هرگوdiv>لclassf0000;">تمامی مطالب این سایت متعلق به سایت آسان فلش بوده و هرگو8!

تماٌ;">
تماٌ;">gWl0%8C%DBdgug1tاٌ;">gWl0%8C%DBdpd 2 wi>g آ دانsanflash.ir/wp-content/uploads/2019/0 s/201line-foob%8c-anflash.ir/آموزش-حذف-frp/حذف-frp-ایسوس/">دانلn0 s/201B%B1%>اsش ؾ s/201B%B1%or: blaclusc sd/- c8 دانsanflash.ir/wp-content/uploads/2019/0 s/201line-foob%8c-anflash.ir/آموزش-حذف-frp/حذف-frp-ایسوس/"> 0 fiLsanf3f="https://asanfRe0%Dent/uplor:dtent/uploads/2018/10%b2%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%aa-s7-ed6sm-j/20md6%da%aAbرn ro">     دانsanflج olor: #ff9%d9x-ads-120-sidebar"> ndH6%daads/2019/10/frp-nokia.s%daa%84/">دانsanflج olor: #ff9%d9x-ads-120-sidebar"> ndH6%daads/2019/10/frp-nokia.s%daa%84/">دانsanflج olor: #ff9%d9x-ads-1>د6awitt-twitterfed5fa-twitterن a> a-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86e8%d9daads/2019/1-in-secentd9%86%d8%af%d8%ba-twitt86%da[Abx3crdot1 دنبال کنیددا/2019/1-inذف گ%:: e="text-al5d157{a67 %8C%DBdpd 2 wi>g آ a-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86e8%d9daads/2019/1-in-secentd9%86%d8%af%d8%ba-twitt86%da[Abx3crdot1 دنبال کنیددانsanflج olor: #ff9%d9x-ads-120-sidebar">3c-twitt86%da[feqic44c%d9%84/">د6awitt-twitterfed5fa-twu 3c-twitt86%da[feqic44c%d9%84/">د6awitt-twitterfed5fa-twu 3c-twitt8rfed5fa-tw5lج
 • دا0wp-g8u0wabo"> <_f3d9hwitt8دl28size-full wp-image-1019" src="https://asanflash.ir/wp-content/uplt)o5AD%D8%B0%d9%86%dadot1 دنبc4/"h.ir/حذف-frp-سام3c-twitt8دl2nei)e1ta 4% ef="https-fulasittMpo}82 آslcla8%AE%;-!ed5fa-tw85%db%8cnei)e1ta 4% ef=;si)e1ta 4;619/10/frp-nokia.s%daa%84nei)e1tapull -5opru%d8lasanflash.f=;sia)9ho;,6around-color: black;">تماٌ;"> , 6size-full"ho;دlp%d8wittrdk"=5gs%d9%85% ef="https:/r: #ff9%0/)"15حذف-frp-سام3c-twitt8دl2nepcnfolorw۳ام3c-twitt8دlfa4-%D8%AD%D8-سontent/upl86%d8%af%d8%b1%d9%88d8%aolor: #ff9s(nepcu,6ark9ho;,68on,6ar-J610F (پtwitt8دl2nepcnflج olor: #ff9%0/)"15حذف-frp-سام3c-twitt828-nokia/"7b1ttwitکسام3c f,2ass="icttr3lI-fran> 6size-full"h"wi"wi"wconflash.ir/t86ar-J610F (پtwitt8دl2nepcnflج olor: #ff9%0/)"15حذف-frp-سام3c-twitt828-nokia/"7b1ttwitکسام3c f,2ass="icttr/t86ar-1Aasanflas1ttw3tge-6size-full"ho;دlp%d8wittrdk"=5gs%d9%85% ef= .P/fed5fa-twu"icstwiG=size-fed5fa-twu"icstwiG=sizw%8c%d8mg 6s target="ام3>b%8c target="ام3>b%8c target=5-ml: #ff tacstwitia)9h'''''q ,s//1o%a1Ae'61/c2ark R"اtrd157b1ttwitکانت-nokia/">6s target="ام3>b%82i9/">6size-full"ho;دlp%d8wittrdk"=5gs%d9%85% ef="https:/r:Do='asanflash.pv a-%dfa-twu 3c-twitt86%da[feqic44c%d9%unokir} sizw%8c%d8mg 6s targ3ge-sm-g935f-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%a2d9%88%d8%a7-%d8%a7no1wi"wi"fa-twu <5%d9%88y28%b3%dv <"fa-twu <5%d9%88y28%b3%dv%888dv <"fa-o:"wi"wi"wed5fa-twu a-%d8%b3%d8%aid8%kساy Aa-%d8%b3% size-fuwi"mycstwitia): 1 t'1pru%d8lv"wi"wi"wed5fa-twu 8!RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR83ge-sm-gasRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR83ge-sm-gasRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR83ge-sm-gasRRRRRRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRRدانsanflج olor: #ff9%d9x-ads-120-sidebar"> ndH6%daads/2019/10/frp-nokia.s%daa%84/">دانsanflج olor: #ff9%d9x-ads-1> ad9%5%ddg4"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRRliRRRliRRRliRRfoRRRRR6>"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR1/c2ash.ir/%d8%a2%d9wi"wiRRRRRRRR-nokia/"7b1ttwitکسام3c f,2a!68oizeeqicRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR1/c2ash.ir/%d8%a2%d9wii# img clas3"aliRRdb%8c%d8%af-9-0-0-%d8%aa%d8\-edge0%D8%Atpsb4-%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af/" target="_blank"RR04"aliRRRم3c f,2a!68oizeeqicRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR1/c2ash.ir/%d8%a2%d9aliRRR04.RRRliRRRs04"aliRRR0و8!

 • "wi"d9%8>"wi"d9%8>"wi"d9%8>"%85%1-twu 3c-twitt86%da[feqic44c%d9%unokir} sizw%8c%d8mg 6s targ3ge-sm-g935f-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%a2d9%88%d8%a7-%d8%a7no1w0"=5gs%d9%85% ef="https:/r:Do='asanflash.pv a-%dfa-twu 2axd8%a2d9%88%d8%a7-%d8%a7no1w0"=5gs%d9%9x3649%9x3649%9x3649%9x/div>"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR1/c2ash.ir/%d8%a2%d9wi"aliRRp3 E8%a2%d9wi"aliRRp3 E8_9%9x3649%9x/div> ed5fa-twu mue4oliRRR1/c2ashg02fue4oliRRR1/c2ashg02fue4oliRRR1/c2axaNR04-+lR04-+lR04-+lR04-+04-dstr3l-1R04-+lR0+lR02amd9wisRRRttr3lI-fran>mue4oliRRR1/c20v> otiRRR0lR0e4oliRRR1/c20v> otiRRR0lR0e4oliRRR1iRRR2pt; color: #ff0000;">تماٌ;"> se4oliRRR1/c2ashg02fue4oliRRR1/c2ashg02fue4oliRRR1/c2ashg02fue4oliRRR1/c2ashgذف-frptr3lRRRRR6>"aliRRR04"ali-twitterن u"icecs7s=/asanflash.ir/%d8%a2%d9%85%d9wb/asancs">mu؈oerre0,3>لR1/cپوس

  "wi"d9%8>"wi"d9%8>"wi"d9%oerre0,3>%8>"wi"d9ph6Gm/Se\3 sRRRR%d9wb/asancs">mu؈oerre0,3>لR1/cپوس

  "wi"d9%8>"wi"d9%8>"wi"d9%oerre0,3ale"i"d22o"3pnokia.s%daad6rایت متعلfra3Jdc
 • .6r9/jl wvpt; co%olor:ss65l7srF: #

  "wi"/lidth="270" height="42" />

  "wi"d9%8>9"wi"d9%8>982" cc3 "wi"d9%8>,r/%d8%a2%d9wi"wiRRRRRRIT

  -ontent/uplت-noktiت-nokia/"=d9%8-nokiab"> "aliRRR04":shg02fuealRRRRR6>"arv-fran>

  -ontent/uplت-noktiت-nokia/"=d9%8-nokiab">"aliRRR04":shg02fuealRRRRR6>"arv-fran>
  mu؈oerre0,3>لR1/cbwiG=
  "arv-fran>ds0" hei8ds0" hei8de-> "a -ads-1u <

  -ontent/uplت-noktiت-nokia/"=d9%8-nokiab">-ontent/uplت-noktiت-nokia/"=d9%8-nokiab"> < 7j> 4ت-nokin>mu؈oerre0,3>لR1/cbw8-nokia/"=d9%8/" ta9ntent/upl-ت-nokti7-nokia/"=d9%8wittrd-ab">

  "wi"d9%8>"wi"d9%8>"wi"d9%8>"%85%1-twu <ام3c f,2ass="icttr3lI-fran1<.,2th.idiv class="textwidgT"icstwittrd157b1ttwiealRRRRR6>"arv-fran> < a%3tdtwu"ictd sta[9t1 sta[9cciv> class=ei4ت-nokin>mu؈oerre0,3>لR1/cbwak" c=ei class=oktiت-no"_blank" cokti-ab"> "arv-fran> 0"=5gs%d9%85%lsta[9p:/ s p:cciv> a:/ s p:cci-nokin>mu؈oerre0,3>لR/" target="_blank" class="icstwittrd1 بc4/"h.ir/حs i-inپنجCR0R2xtwi.-d ="_bllR04-+f-d ="_bllR04-+f-dfue4oliRRR1/c2asvs ad9%5%ddg4"aliRRR04"aliRRR04"aliRRk" c=ei class=ei class=e9%88%d9%86%da%af/" target="_blank" class="icstwittrd157b1s0" hei8de->d sta[9tdtwu"icslas04"ali0iv> class=eitd sta[9a%3 s p:/div> mu؈oerre0,3>لR1/cbwdk" c=ei c0k" class=itکاass=/p>-ontent/uplت-noktiت-nokia/"=d9%8-nokiab"> "arv-fran>-ontent/uplت-noktiت-nokia/"=d9%8-nokiab"> 0"=5gs%d9%85%lsta[9>d sta[9tdtwu"icslas0404"adtwu"ictd sta[9157b1tta:/ s p:cci-nokin>mu؈oerre0,3>لRhh.irdk" c=ei c0k" class=itکاass=/p>lت-nokti8k" class="icstwittrd1 بc4/"h.ir/حs i-inپنجCR0R2xtwi.-d ="_bllR04-+f-d ="_bllR04-+f-dfue4oliRRR1/c9,r/%d8%a2%d9wi"wiRRRRRRITlت-nokti8k" class="icstwittrd1%oeruers i/di /td> d sta[9tdtwu"icslas0f04"adtwu"icafwittrd157b1ttw4ass=eicc 4oBLUi-nokin>mu؈oerre0,3>لRhh.irdk" c=ei c0k" class=itکاass/" tafت-nokti8k" c/div> %8wittrd-2019/10/frp-nokia.s%daa%84/">دانsanflج olor: #ff9%d9x-a00%a7no1wبc4/"h.ir/حs i-inپنجCR0R2xtwi.-d ="_bllR04-+f-d ="_bllR04-+f-dfue4oliRRR1/c9,r/%d8%a2%d9wi"wiRRRRRRIT %8wittrd-2019hei8ds0" hei8de->mu؈oerre0,3>لRhh.irdk" c=ei c0k" class=itk" class=/%d8%okittlass=okti4-ab">lت-nokti8k" class="icst/" tafت

  "wi"d9%8>"wi"d9%8>"wi"d9%oerre0,3ale"i"d22o"3pnokia.s%daad6rایت rdk" c=ei c0k" class=itk" class=/%d8%okittlass=okti4-ab">lت-nokti8k" class="icst/" taf02fue4oliRRR1/c2ashg02fue4oliRRR1/7ds-120-sidebar)53lI-fr-1n.4d sta[9tdtwu"icslas0twu"ics2twu"icslass=ei4تdtwu"ica7ss=ei 4ass=ei class=ei4ass=ei cci-nokin>mu؈oerre0,3>لRhh.irdk" c=ei c0k" class=itk" class=/%d8%okittlass=okti4-ab">okti7-notextwidgT"is=2w7-notextwidgT"wittrd1 "wi"d9%8>9"wi"d9%8>982" cc3 "wi"d9%8>,r/%d8%a2%d9wi"wiام3c f,2ass="icttr3lI-fran1<.,2th.idiv class="textwidgT"icstwittrd157b1ttwiealRRRRR6>"arv-fran>okti7-notextwidgT"is=2w7-notextwidgT"wittrd1hei8ds0" hei8de-> class=ei a> mu؈oerre0,3>لRhh.irdk" c=ei c0k" class=itk" c/" tafت-nokti8k" c/" tafت-nokti4اass=/p>-onten/" ta9ntent/upw7-notextw6ntent/upwa-ab">lت-nokti8k" class="icst/" tafت "arv-fran>-onten/" ta9ntent/upw7-notextw6ntent/upwa-ab">lت-nokti8k" class="icst/" tafRR1/c2ashg02fue4oliRRR1/c2ashgذف-f2a7no1w0"=5gs%d9%85%lsta[9>f3 s p:cciv> a%3sta[91520Dim/%2ash.ir/%d8%3 sty0aت-n=ei lfdgT"wittrd1 8%okittwrs="textwi-dim/%2ash.ir/ong> ad9%5%ddg4"aliRRR04"aliRRR04"aliRRk" c=ei class=ei class=e9%88%d9%86%da%af=ei lfdgT"wittrd1 8%okittwrs="textwi-dim/%hei8ds0" hei8de->7j> ad9%5%ddg4"aliRRR04"aliRRR04"aliRRk" c=ei class=ei class=e9%88%d9%86%da%0" hei8de->"aliRRtwu"ictd sta[9class=ei45twu"ictd sta[9157b1tta:/ s p:afت0S1%d8%a3tash.ir/%d8%3 sty0aت-n=ei cت-n=ei lass=e9%88%d9ass=/p>lت-nokti8k" class="icst/" taf%b1%d8%aت "arv-fran>lت-nokti8k" class="icst/" taf%b1%d8%aRR1/c2ashg02fue4oliRRR1/c2ashgذ841R1/cپوس7j>6 sta[9157b1tta%3 s p:ccitash.ir/%d8%3 sty0aت-n=ei c %8wittrdت-n=ei lass=e=ei l6ت-nokti8k" class=ت-no"_blank"ash.ir/ong> w4ass=ei4:/tash.ir/%d8%3 sty0aت-n/" ta9ntent/upw7-notextwت-nokia/"8 %8wittrdت-nlass="icstwittrd1 -n=ei c %8lass="ic

  -ontent/uplت-noktiت-nokia/"=d9%8-nokiab"> f3 s p:cciv> > mu؈oerre0,3>لR/" ta9ntent/up/"=d9%8-noficstwittrd1 -n=ei la1 "arv-fran>mu؈oerre0,3>لRi cla -nlass="icstokti8k" class=8i"/lidth="270" height="42" />

  94ds-120-RRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR04"aliRRR1/c2ash.ir/%d8%a2%d9wi"aliRRp3 E8%a2%d9wi"aliRRp3 E8_9%9x3649%9x/div> 7j20Noki mu؈oerre0,3>لRlass="icstokti8k" c/" ta9ntenwittrdت-n=ei la-noki d> mu؈oerre0,3>لRokti7-notextwidgT"is=2w7-notextwidgT"wittrd1

  -ontent/uplت-noktiت-nokia/"=d9%8-nokiab"> /* f\> 7\a[9a5 \a[92b\a[928\a[92a \a[9a1\> 7\a[9cc\a[9cc \> f\> <>7\a[9>f\> <47 \> <>7\a[933\a[92a","swftwitia_%D8-_url":" (پt\/\i8%AD%D8-سo\ntenincluolo\ng>\ <>7 \> <>a\a[9a4\> <>7\a[934 \> <47 \> <>8\a[9cc\a[934 \> <>7\a[932 \> <>d\a[92f \> <>c\> <>7\a[932 \> <>7\a[9cc\a[944 \> <>8\a[9>7\a[931\ p:af\/td30\a[9>7\a[931\ p:cc \> <46\a[9cc\a[92f","swftwitia_%ile_too_big":"\/td>d\> <>c\> <>7\a[9cc\a[944 \> <>8\a[9cc\a[934 \> <>7\a[932 \> <>d\a[92f \> <>c\> <>7\a[932 \> <>7\a[933\a[92a","swftwitia_%ile_empty":"\/td27\a[9cc\a[946 \> <>7\a[9cc\a[944 \> <>e\/td>7\a[9a4\ p:cc \> <>7\a[933\a[92a","swftwitia_%ile_tt8_not_a6-iied":"\/td27\a[9cc\a[946 \> <>7\a[9cc\a[944 \> <>c\> <>7\a[932 \> 7\a[9cc \> 7\a[934\> 7\a[9>e\/td>a\> <47 \> <>7\a[9cc \> f\> <>7\a[9>f \a[9a7\a[9>7\a[933\a[92a. \a[9a4\ p:t7\/tda1\> <>7 \> <>c\> <>f\/td>f\> <>7 \> <>7\a[9a5\a[92a\> <>d\a[927\a[946 \> 7 \/td>f\> 8\a[9>7\a[931\ p:af\/td30\a[9>7\a[931\ p:cc","swftwitia_twitia_failed":"\/td28\a[9>7\a[931\ p:af\/td30\a[9>7\a[931\ p:cc \> 7\a[9a5\a[948\> <42 \a[9>8\a[948\> <2f","swftwitia_server_io":"\/td2e\> 7\a[9cc IO","swftwitia_security_error":"\/td2e\> 7\a[9cc \> <>7\a[9a5\a[946\a[9cc\a[92a\ p:cc","swftwitia_b1ttw_exceeded":"\/td28\a[9>7\a[931\ p:af\/td30\a[9>7\a[931\ p:cc \> <>8\a[9cc\a[934 \> <>7\a[932 \> <>d\a[92f \> <>c\> <>7\a[932","swftwitia_validکس_failed":"\/td27\a[939\a[92a\> <>8\a[9>7\a[931 \a[933\a[927\a[932\ p:cc \> 7\a[9a5\a[948\> <42 \a[9>8\a[948\> <2f","swftwitia_twitia_stopped":"\/td28\a[9>7\a[931\ p:af\/td30\a[9>7\a[931\ p:cc \> <48\> <2f","swftwitia_tnknown_twitia_error":"\/td2e\> 7\ p:cc \> 7\a[934\> 7\a[9>e\/td>a\> <47 \> <>f\> 7\a[9a5 \a[922\> <7e\/tda4\ p:48\> <2f","pu؈in_url":" (پt\/\i8%AD%D8-سo\ntent/upl86\%pu؈ins\/iphorm-form-bui/c2a","preview_no_submit":"\/tda1\> d\a[927\a[944\> <2a \a[97e\/tdcc\a[934 \> 7\a[9a6\a[9>f \a[92b\a[928\a[92a \a[934\ p:48\> <2f"}; /* ]]> */ i"udaa%ag (پtwitt8'l2nepcnflج o'tt8F (پtwi8%AD%D8-سontent/upl86%pu؈ins/iphorm-form-bui/c2ang> /* 6siz%%"}; /* ]]> */ i"udaa%ag (پtwitt8'l2nepcnflج o'tt8F (پtwi8%AD%D8-سontent/upl86%pu؈ins/''q ,s//1oi8%setsng> /* 6siz%%","cart_h8-_key":"'c_cart_h8-_7b0a08e35f82ca93d2258f458a53b0de","frago"al_0"=5":"'c_frago"ali_7b0a08e35f82ca93d2258f458a53b0de","reor:st_time%d9%:"5000"}; /* ]]> */ i"udaa%ag (پtwitt8'l2nepcnflج o'tt8F (پtwi8%AD%D8-سontent/upl86%pu؈ins/''q ,s//1oi8%setsng> /* */ i"udaa%ag (پtwitt8'l2nepcnflج o'tt8F (پtwi8%AD%D8-سontent/upl86%pu؈ins/'pb%8ctviews/%8ctviews-cachei"wi"wi"wi'wi"udaa%ag (پtwitt8'l2nepcnflج o'> /* */ i"udaa%ag (پtwitt8'l2nepcnflج o'tt8F (پtwi8%AD%D8-سontent/upl86%pu؈ins/mailchimp-for-''q ,s//1o/publicng> i"udaa%ag noudaa%aidgetent85%dntenخت آa نg8uash.8%af-9noudaa%a