فایل روت سامسونگ | فایل Root Samsung (لیست کامل ) آپدیت روزانه

بعد از پیدا کردن مدل گوشی خود بر روی نام آن کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل روت سامسونگ مدل گوشی خود هدایت شوید. دقت داشته باشید تمامی فایل های تست شده میباشد و روزانه در حال بروز شدن میباشند .

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   A805F

در صورتی که فایل روت مدل گوشی خود را در لیست پیدا نکردید و یا به فایل روت مدل خاصی نیاز داشتید به پشتیبانی در تلگرام پیام بدید تا فایل مورد نظر را دریافت کنید

G611FG611FFG611M J701F A105FA105FNA105G J330F , J330FN

J330G 

A605F , A605FN ,

A605K , A605G ,

A605GN , A6050

A600F , A600FN ,

A600P , A600GN ,

A600G , A600U

J600F , J600FN ,

J600N , J600G ,

J600GT

A305F  –  A305FNA305GA305GN
A505FA505GA505FMA505FN A520F , A520FN , A520K , A520L , A520S A205FA205FN A205GA205GNA202F , A202FDA202KA202FN J710F , J710GN
G960FG960FDG960N G965FG965FDG965N J250F G532F   ,   G532G
G955F , G955FD , G955N G950F , G950FD , G950N A510F A320F , A320FL
J530F , J530FD , J530YM

   J530GM , J530G

 J530Y

J730G , J730GM ,

J730F , J730FD

G570F G610F,   G610M
J320F , J320FN , J320H G530 G531 G361H 
A720F J710MN , J710K  A730F A800
A710 A310 N910 G900
I9500 A510 A500 J510
G970F , G970W ,

G9700 , G970N ,

G970U

G973F , G973N

G9730 , G973W

G975F , G975W ,

G9750 , G975U ,

G975N

J700
 J500F , J500FN , J500G , J500H , J500M , J500N0 , J500Y M105F , M105FN , M105G 

   M105Y , M105M

M205F , M205FN 

   M205G , M205M

M305F , M305M 
A750F , A750FN 

   A750GN, A750N,

A750G

 

J415F , J415G 

  J415FN , J415GN

 

N950F , N9500 

   N950U1 , N9508 

N950U , N950FD

 

J410F , J410G
J610G , J610FN 
J610F 
J260M , J260G

J260F

 

A805F , A8050 A705F  ,  A705FN

A705GM , A7050

 

A405S  A405FM

A405FN

G8870 A920F  ,  A9200 G935F  ,  G935W8
G920T A107F A107FN A207FA207M   A307FNA307GTA307GA307GD
A507FN A015F J120F M105FM105FN
G985F G988N  G980F  M215F 
A315GA315F M115FM115M P610P615 M315F
A115FA115M N9860  A217FA217M  A015FA015M  – A015G
J260MU A7160A716B A5160A516B M013F
 A013GA013MA013F N980F N9810 N985F M317F
 
M017F  A426B A426BRA426N N770F  T500 T505
A125F A125M A515F A715F F415F
G770F G780F G991B G9910 M515F
G9980 G998B G996BG9960  A725MA725F M625F 
E025F F127GF127F E625F G525F
A325FA325MA326BA326BR A526BA5260A525MA526BRA525F M127FM127GM127N   M526B
 
SM-E426B SM-A528BSM-A528N A037FA037GA037M  
دکمه بازگشت به بالا