حذف FRP ایسوس

توجه داشته باشید لیست کامل بوده ولی به ترتیب نیست به همین جهت

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی عکس مدل کلیک کنید

تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید

    Zenfone 3 Zoom

           ZE553K

____________________

    ZenFone 4 Max

         X00HD

____________________

      Zenfone 4 Max

         ZC520KL

____________________

 Zenfone 4 Max Pro

        ZC554KL

___________________

 Zenfone 4 Max Plus

         ZC554KL

____________________

        Zenfone AR

         ZS571KL

____________________

        Zenfone Go

           ZB690KG

____________________

     Zenfone Max M1

           ZB555KL

___________________

        Zenfone 5

          ZE620KL

____________________

       Max Plus M1

           ZB570TL

____________________

    Zenfone Max M2

           ZB633KL

____________________

   Zenfone Max M1

        ZB555KL

____________________

  Zenfone Max Pro M2

        ZB631KL

____________________

      ROG Phone II

                  –

____________________

        Zenfone 5z

        ZS620KL

____________________

        Zenfone 6

        ZS630KL

____________________

    Zenfone Max Shot 

         ZB634KL

____________________

 Zenfone Max Plus M2

         ZB634KL

____________________

دکمه بازگشت به بالا