• حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد HUAWEI G6-U10

Full Dump HUAWEI G6-U10

این دامپ به صورت XML میباشد و از طریق HUA HQT رایت خواهد شد 

توجه داشته باشید بعد از رایت فایل نیاز به رایت رام نخواهید داشت

پروگرم هارد و ترمیم بوت هواوی HUAWEI G6-U10

(بیشتر…)