فایل فلش گوشی Meizu MX2

بدون دیدگاه
  • فایل فلش و آپدیت رسمی گوشی Meizu MX2

فایل فلش رسمی Meizu MX2

مناسب سری I

جدیدترین رام رسمی ارائه شده برای این مدل

فایل Update.zip + همراه با آموزش رایت فایل

نصب از طریق مموری

فایل تست شده توسط آسان فلش 

.

(بیشتر…)

فایل فلش گوشی Meizu MX

بدون دیدگاه
  • فایل فلش و آپدیت رسمی گوشی Meizu MX

فایل فلش رسمی Meizu MX

جدیدترین رام رسمی ارائه شده برای این مدل

فایل Update.zip + همراه با آموزش رایت فایل

نصب از طریق مموری

فایل تست شده توسط آسان فلش 

.

(بیشتر…)

فایل فلش گوشی Meizu U10

بدون دیدگاه
  • فایل فلش و آپدیت رسمی گوشی Meizu U10

فایل فلش رسمی Meizu U10

مناسب سری G

جدیدترین رام رسمی ارائه شده برای این مدل

فایل Update.zip + همراه با آموزش رایت فایل

نصب از طریق مموری

فایل تست شده توسط آسان فلش 

.

(بیشتر…)

فایل فلش گوشی Meizu PRO 5

بدون دیدگاه
  • فایل فلش و آپدیت رسمی گوشی Meizu PRO 5

فایل فلش رسمی Meizu PRO 5

مناسب سری G

جدیدترین رام رسمی ارائه شده برای این مدل

فایل Update.zip + همراه با آموزش رایت فایل

نصب از طریق مموری

فایل تست شده توسط آسان فلش 

.

(بیشتر…)

فایل فلش گوشی Meizu MX5

بدون دیدگاه
  • فایل فلش و آپدیت رسمی گوشی Meizu MX5

فایل فلش رسمی Meizu MX5

مناسب سری G

جدیدترین رام رسمی ارائه شده برای این مدل

فایل Update.zip + همراه با آموزش رایت فایل

نصب از طریق مموری

فایل تست شده توسط آسان فلش 

.

(بیشتر…)

فایل فلش گوشی Meizu MX4 Pro

بدون دیدگاه
  • فایل فلش و آپدیت رسمی گوشی Meizu MX4 Pro

فایل فلش رسمی Meizu MX4 Pro

مناسب سری G

جدیدترین رام رسمی ارائه شده برای این مدل

فایل Update.zip + همراه با آموزش رایت فایل

نصب از طریق مموری

فایل تست شده توسط آسان فلش 

.

(بیشتر…)

فایل فلش گوشی Meizu M2 Note

بدون دیدگاه
  • فایل فلش و آپدیت رسمی گوشی Meizu M2 Note

فایل فلش رسمی Meizu M2 Note

مناسب سری G

جدیدترین رام رسمی ارائه شده برای این مدل

فایل Update.zip + همراه با آموزش رایت فایل

نصب از طریق مموری

فایل تست شده توسط آسان فلش 

.

(بیشتر…)