• دانلود فایل فلش فارسی Mione I با پردازنده MT6580

فایل فلش نایاب چینی Mione I

پردازنده MT6580

دارای فایل های userdata و cache

حل مشکل هنگ روی آرم و خاموشی بعد از فلش

نصب از طریق SP flash tools

فایل تست شده توسط آسان فلش 

(بیشتر…)

فایل فلش فارسی Mione Hero 1

بدون دیدگاه
  • فایل فلش فارسی Mione Hero 1 اندروید ۶٫۰ با پردازنده MT6580

فایل فلش نایاب چینی Mione Hero 1

پردازنده MT6580

دارای فایل های userdata و cache

حل مشکل هنگ روی آرم و خاموشی بعد از فلش

توجه داشته باشید در صورتی که گوشی ویروسی شده , این رام را به صورت فول فلش روی گوشی رایت کنید

نصب از طریق SP flash tools

فایل تست شده توسط آسان فلش 

(بیشتر…)

فایل فلش فارسی Mione R5

بدون دیدگاه
  • فایل فلش فارسی Mione R5 اندروید ۵٫۱ با پردازنده MT6580

فایل فلش نایاب چینی Mione R5

پردازنده MT6580

دارای فایل های userdata و cache

حل مشکل هنگ روی آرم و خاموشی بعد از فلش

توجه داشته باشید در صورتی که گوشی ویروسی شده , این رام را به صورت فول فلش روی گوشی رایت کنید

نصب از طریق SP flash tools

فایل تست شده توسط آسان فلش 

(بیشتر…)

فایل فلش فارسی Mione Mix 8

بدون دیدگاه
  • فایل فلش فارسی Mione Mix 8 اندروید ۵٫۱ با پردازنده MT6580

فایل فلش نایاب چینی Mione Mix 8

پردازنده MT6580

دارای فایل های userdata و cache

حل مشکل هنگ روی آرم و خاموشی بعد از فلش

توجه داشته باشید در صورتی که گوشی ویروسی شده , این رام را به صورت فول فلش روی گوشی رایت کنید

نصب از طریق SP flash tools

فایل تست شده توسط آسان فلش 

(بیشتر…)

فایل فلش فارسی Mione Mix 9

بدون دیدگاه
  • فایل فلش فارسی Mione Mix 9 اندروید ۵٫۱ با پردازنده MT6580

فایل فلش نایاب چینی Mione Mix 9

پردازنده MT6580

دارای فایل های userdata و cache

حل مشکل هنگ روی آرم و خاموشی بعد از فلش

توجه داشته باشید در صورتی که گوشی ویروسی شده , این رام را به صورت فول فلش روی گوشی رایت کنید

نصب از طریق SP flash tools

فایل تست شده توسط آسان فلش 

(بیشتر…)

فایل فلش فارسی Mione R10

بدون دیدگاه
  • فایل فلش فارسی Mione R10 اندروید ۵٫۱ با پردازنده MT6580

فایل فلش نایاب چینی Mione R10

پردازنده MT6580

دارای فایل های userdata و cache

حل مشکل هنگ روی آرم و خاموشی بعد از فلش

توجه داشته باشید در صورتی که گوشی ویروسی شده , این رام را به صورت فول فلش روی گوشی رایت کنید

نصب از طریق SP flash tools

فایل تست شده توسط آسان فلش 

(بیشتر…)

فایل فلش فارسی Mione Hero 4

بدون دیدگاه
  • فایل فلش فارسی Mione Hero 4 اندروید ۶٫۰ با پردازنده MT6580

فایل فلش نایاب چینی Mione Hero 4

پردازنده MT6580

دارای فایل های userdata و cache

حل مشکل هنگ روی آرم و خاموشی بعد از فلش

توجه داشته باشید در صورتی که گوشی ویروسی شده , این رام را به صورت فول فلش روی گوشی رایت کنید

نصب از طریق SP flash tools

فایل تست شده توسط آسان فلش 

(بیشتر…)