فایل فلش فارسی blu R1 HD اندروید ۷٫۱٫۱

بدون دیدگاه

دانلود فایل فلش فارسی blu R1 HD اندروید ۷٫۱٫۱

فایل فلش فارسی Blu R1 HD R0030UU

نصب از طریق Sp flash tools

فایل فول فلش به همراه فایل های Userdata و Cache

حل مشکل هنگ روی آرم و ویروس های سیستمی که با فکتوری ریست پاک نمیشوند

پردازنده MT6735

فایل تست شده توسط آسان فلش

(بیشتر…)

فایل فلش فارسی Blu Life One M L131U

بدون دیدگاه

دانلود فایل فلش فارسی Blu Life One M L131U اندروید ۴٫۲٫۱

فایل فلش فارسی Blu Life One M L131U

نصب از طریق Sp flash tools

فایل فول فلش به همراه فایل های Userdata و Cache

حل مشکل هنگ روی آرم و ویروس های سیستمی که با فکتوری ریست پاک نمیشوند

پردازنده MT6589

فایل تست شده توسط آسان فلش

(بیشتر…)

فایل فلش فارسی Blu advance 4.0 A270

یک دیدگاه

دانلود فایل فلش فارسی Blu advance 4.0 A270 اندروید ۴٫۲٫۲

فایل فلش فارسی Blu advance 4.0 A270

نصب از طریق Sp flash tools

فایل فول فلش به همراه فایل های Userdata و Cache

حل مشکل هنگ روی آرم و ویروس های سیستمی که با فکتوری ریست پاک نمیشوند

پردازنده MT6572

فایل تست شده توسط آسان فلش

(بیشتر…)

فایل فلش فارسی BLU Life Max L0110UU

بدون دیدگاه

دانلود فایل فلش فارسی BLU Life Max L0110UU اندروید ۶٫۰٫۱

فایل فلش فارسی BLU Life Max L0110UU

 نصب از طریق Sp flash tools

فایل فول فلش به همراه فایل های Userdata و Cache

حل مشکل هنگ روی آرم و ویروس های سیستمی که با فکتوری ریست پاک نمیشوند

پردازنده MT6737M

فایل تست شده توسط آسان فلش

(بیشتر…)

فایل فلش فارسی Blu Life 8 L280

بدون دیدگاه

دانلود فایل فلش فارسی Blu Life 8 L280 اندروید ۴٫۲٫۲

فایل فلش فارسی Blu Life 8 L280

 نصب از طریق Sp flash tools

فایل فول فلش به همراه فایل های Userdata و Cache

حل مشکل هنگ روی آرم و ویروس های سیستمی که با فکتوری ریست پاک نمیشوند

پردازنده MT6592

فایل تست شده توسط آسان فلش

(بیشتر…)

فایل فلش فارسی BLU Vivo 5r

بدون دیدگاه

دانلود فایل فلش فارسی BLU Vivo 5r اندروید ۶٫۰٫۱ و ۷٫۰

فایل فلش فارسی BLU Vivo 5r V0090UU

 نصب از طریق Sp flash tools

فایل فول فلش به همراه فایل های Userdata و Cache

حل مشکل هنگ روی آرم و ویروس های سیستمی که با فکتوری ریست پاک نمیشوند

پردازنده MT6753

فایل تست شده توسط آسان فلش

(بیشتر…)