فایل فلش رسمی Asus ZenFone C ZC451CG

بدون دیدگاه

دانلود فایل فلش رسمی ایسوس Asus ZenFone C ZC451CG

فایل فلش گوشی ایسوس مدل Asus ZenFone C ZC451CG Z007 تست شده بدون مشکل فلش

ZC451CG Z007 Firmware

WW-V4.11.40.179  (آخرین نسخه ارائه شده برای این مدل)

حل مشکل هنگ روی آرم – فایل آنبریک

SKU WW 

(بیشتر…)

فایل فلش رسمی ASUS MeMO Pad 7 ME572CL

بدون دیدگاه

دانلود فایل فلش رسمی ایسوس ASUS MeMO Pad 7 ME572CL

فایل فلش گوشی ایسوس مدل ASUS MeMO Pad 7 ME572CL K00R تست شده بدون مشکل فلش

ME572CL K00R Firmware

WW-V12.14.1.23 و JP (آخرین نسخه ارائه شده برای این مدل)

حل مشکل هنگ روی آرم – فایل آنبریک

۲ رام درون یک فایل فشرده

SKU WW به همراه SKU JP

(بیشتر…)

دانلود فایل فلش رسمی ایسوس ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD

فایل فلش گوشی ایسوس مدل  ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD تست شده بدون مشکل فلش

ZC520KL X00HD Firmware

WW-14.2016.1805.374 (آخرین نسخه ارائه شده برای این مدل)

حل مشکل هنگ روی آرم – فایل آنبریک

SKU WW

(بیشتر…)

دانلود فایل فلش رسمی ایسوس ASUS ZENFONE SELFIE ZD551KL Z00UD

فایل فلش گوشی ایسوس مدل  ZENFONE SELFIE ZD551KL Z00UD تست شده بدون مشکل فلش

ZD551KL Z00UD Firmware

WW_21.40.0.2214 (آخرین نسخه ارائه شده برای این مدل)

حل مشکل هنگ روی آرم – فایل آنبریک

SKU WW (بیلدنامبر)

(بیشتر…)

فایل فلش رسمی ASUS MeMO Pad 7 ME170C

بدون دیدگاه

دانلود فایل فلش رسمی ایسوس ASUS MeMO Pad 7 ME170C

فایل فلش گوشی ایسوس مدل ASUS MeMO Pad 7 ME170C تست شده بدون مشکل فلش

ME170C Firmware

V12.8.1.41

آخرین نسخه ارائه شده برای این مدل

حل مشکل هنگ روی آرم – فایل آنبریک

SKU WW (بیلدنامبر)

(بیشتر…)

دانلود فایل فلش رسمی ایسوس Asus ZenFone 4 ZE554KL اندروید ۸٫۰

فایل فلش گوشی ایسوس مدل Asus ZenFone 4 ZE554KL تست شده بدون مشکل فلش

Z01KD Firmware

نسخه اندروید ۸٫۰

آخرین نسخه ارائه شده برای این مدل

حل مشکل هنگ روی آرم – فایل آنبریک

SKU WW (بیلدنامبر)

(بیشتر…)

دانلود فایل فلش رسمی ایسوس Asus ZenFone 4 Pro ZS551KL اندروید ۸٫۰

فایل فلش گوشی ایسوس مدل Asus ZenFone 4 Pro ZS551KL تست شده بدون مشکل فلش

Z01GD Firmware

نسخه اندروید ۸٫۰

آخرین نسخه ارائه شده برای این مدل

حل مشکل هنگ روی آرم – فایل آنبریک

SKU WW (بیلدنامبر)

(بیشتر…)