• Read more نسخه جدید iOS 11 با ویژگی ها ، قابلیت ها و امکانات گوناگون در بخش های مختلف همچون دوربین ، دستیار هوشمند سیری و دیگر قسمت ها عرضه شده است

  • برای فلش گوشی و تبلتهای ایسوس از ۴ روش میتوان استفاده کرد که هر ۴ روش را به صورت کامل توضیح میدهیم.

shadow
  • حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد LG G4 Stylus MS631

Full Dump LG G4 Stylus MS631

این دامپ به صورت XML میباشد و از طریق HUA HQT رایت خواهد شد 

توجه داشته باشید بعد از رایت فایل نیاز به رایت رام خواهید داشت

پروگرم هارد و ترمیم بوت ال جی LG G4 Stylus MS631

بعد از رایت فایل , گوشی را با رام رسمی فلش کنید

(بیشتر…)

  • حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد LG G Flex2 LS996

Full Dump LG G Flex2 LS996

این دامپ به صورت XML میباشد و از طریق HUA HQT رایت خواهد شد 

توجه داشته باشید بعد از رایت فایل نیاز به رایت رام خواهید داشت

پروگرم هارد و ترمیم بوت ال جی LG G Flex2 LS996

بعد از رایت فایل , گوشی را با رام رسمی فلش کنید

(بیشتر…)

  • حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد LG L80 D373

Full Dump LG L80 D373

این دامپ به صورت XML میباشد و از طریق HUA HQT رایت خواهد شد 

توجه داشته باشید بعد از رایت فایل نیاز به رایت رام خواهید داشت

پروگرم هارد و ترمیم بوت ال جی LG L80 D373

بعد از رایت فایل , گوشی را با رام رسمی فلش کنید

(بیشتر…)

  • حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد LG L70 Dual D325

Full Dump LG L70 Dual D325

این دامپ به صورت XML میباشد و از طریق HUA HQT رایت خواهد شد 

توجه داشته باشید بعد از رایت فایل نیاز به رایت رام خواهید داشت

پروگرم هارد و ترمیم بوت ال جی LG L70 Dual D325

بعد از رایت فایل , گوشی را با رام رسمی فلش کنید

(بیشتر…)

  • حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد LG L Fino D295

Full Dump LG L Fino D295

این دامپ به صورت XML میباشد و از طریق HUA HQT رایت خواهد شد 

توجه داشته باشید بعد از رایت فایل نیاز به رایت رام خواهید داشت

پروگرم هارد و ترمیم بوت ال جی LG L Fino D295

بعد از رایت فایل , گوشی را با رام رسمی فلش کنید

(بیشتر…)

  • حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد LG L40 Dual D170

Full Dump LG L40 Dual D170

این دامپ به صورت XML میباشد و از طریق HUA HQT رایت خواهد شد 

توجه داشته باشید بعد از رایت فایل نیاز به رایت رام خواهید داشت

پروگرم هارد و ترمیم بوت ال جی LG L40 D170

بعد از رایت فایل , گوشی را با رام رسمی فلش کنید

(بیشتر…)

  • حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد huawei G615-U10

Full Dump Huawei G615-U10

این دامپ به صورت XML میباشد و از طریق HUA HQT رایت خواهد شد 

توجه داشته باشید بعد از رایت فایل نیاز به رایت رام نخواهید داشت

اندروید ۴٫۳___MSM8610

پروگرم هارد و ترمیم بوت هوآوی Huawei G615-U10

(بیشتر…)